Warto wiedzieć…

1Dzieci dziękują za rok szkolny 2016/2017. 17 lipca 2016 r. w kościele Zmartwychwstania Chrystusa w Rottweil, dzieci z naszej przy-parafialnej szkółki uczestniczyły we mszy św. kończącej rok szkolny. Gościnnie Eucharystię celebrował ks. Paweł Łazarski z Tychów. Msza św. była ubogacona śpiewem i graniem w wykonaniu dzieci. Następnie dzieci wraz z rodzicami udały się do salki, gdzie ks. Wiesław Soja  wręczył każdemu dyplom ukończenia szkółki i piękne książki. Podziękowanie nauczycielom, organizatorom i rodzicom za troskę o katolickie wychowanie dzieci w polskiej kulturze i języku. (Anna Szydłak).


TUT GemeinGoDi 2016 wwwNiedziela, 17 lipca 2016 w Tuttlingen, niemiecka katolicka parafia Maria Königin, razem z polską i włoską modlili się wspólnie. Później był czas na serdeczne rozmowy i smakowanie regionalnych przysmaków. Każdy z uczestników mógł wesprzeć akcje pomocy katolickiej parafii Kemerowo (Syberia).


Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa? O. Winifried Wermter FSS zapisał: „jest ratunek, bo Jezus już <<zapłacił>> za nasze winy i zarazem umacnia nas w walce o nowe życie: o czystość, jedność i prawdziwą miłość…W Eucharystii przyjmujemy ten zbawienny napój, który w tajemniczy sposób jest obecny także w każdej ranie ludzkości”. 


hostiaEucharystia-chleb życia. „Jeden umarł za wszystkich i ten sam jest w świątyniach wszystkich Kościołów w tajemnicy chleba i wina; składany w ofierze odnawia siły, gdy się weń wierzy-ożywia; uświęca składających ofiarę, sam złożony w ofierze. To jest Ciało Baranka, to jest Jego krew; Chleb, który zstąpił z  nieba powiedział: <<Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata>>…On z ziemi wydobywa chleb i czyni go własnym Ciałem, albowiem może to uczynić i to obiecał”(Traktat św. Gaudencjusza).


1050 lat chrześcijaństwa w Polsce. Modlitwa Jubileuszu 1050. rocznicy Chrześcijaństwa w Polsce: Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym…Modlitwa Jubileuszu.


Chociaż list polskich biskupów jest sprzed 50 lat o historii naszego narodu i pojednaniu z narodem niemieckim, nic nie stracił z aktualności.  Zobacz tutaj List oraz filmy: Animowana Historia Polski i Chrzest Mieszka I. Obok zdjęcie krzyża lednickiego, najstarszy krzyż znaleziony na ziemiach polskich.


Radość miłości – najnowsza adhortacja o rodzinie. Zobacz tutaj tekst.